Tandgnissling

Tandgnissling

Tandgnissling, även känt som bruxism, är en vanlig sjukdom som påverkar många människor. Det innebär att man medvetet eller omedvetet gnisslar eller pressar tänderna mot varandra. Detta kan ske dagtid eller under sömnen. Tandgnissling kan orsaka en rad symtom och leda till allvarliga problem om det inte behandlas i tid.

Symtom: De vanligaste symtomen på tandgnissling inkluderar:

 1. Tandvärk
 2. Ömhet i käkmusklerna och käken
 3. Huvudvärk
 4. Ömhet i öronen
 5. Sömnlöshet
 6. Sömnstörningar
 7. Emaljerosion på tänderna
 8. Ökad risk för karies

Diagnostik: För att diagnostisera tandgnissling gör tandläkaren en grundlig undersökning av tänderna och käkarna. De kan även använda avancerade diagnostiska metoder såsom röntgenbilder och CT-scanningar för att identifiera eventuella skador på tänder och käkar. Det kan även vara nödvändigt att ta avtryck av tänderna för att skapa en anpassad tandbeskyddare för att hjälpa till att lindra symtomen.

Behandling: Behandlingen för tandgnissling kan variera beroende på orsaken och svårighetsgraden av sjukdomen. Här är några av de vanligaste behandlingarna:

 1. Bettskena: En anpassad bettskena är ett vanligt behandlingsalternativ för tandgnissling. Den hjälper till att minska trycket på tänderna och avlastar käkmusklerna.
 2. Avslappningsövningar: Avslappningsövningar kan hjälpa till att minska spänningarna i käkarna och därmed minska risken för tandgnissling.
 3. Beteendeterapi: Om tandgnissling är en beteende- eller stressrelaterad sjukdom kan beteendeterapi vara ett effektivt alternativ. Det kan hjälpa patienten att hantera stress och ångest, vilket kan minska risken för tandgnissling.
 4. Medicinering: Vissa läkemedel kan hjälpa till att minska spänningar i käkarna och minska risken för tandgnissling.
 5. Tandkorrigering: Om tandgnissling orsakas av problem med bettet eller tänderna kan tandkorrigering vara en effektiv behandling.

Tandgnissling är en vanlig sjukdom som kan orsaka allvarliga hälsoproblem om det inte behandlas i tid. Det är viktigt att söka behandling om man misstänker att man lider av tandgnissling. Med rätt behandling kan man lindra symtomen och förebygga eventuella komplikationer.