Fritt vårdval som du kan välja

När du vill ha vård kan du själv välja vilken mottagning du vill gå till det så kallade vårdval. Om du är i behov av specialist vård kan du behöva en remiss. Det som avgör om du behöver en remiss är dit landsting eller regions remissregler.

Om du har något besvär eller är sjuk kan du få vård direkt på en vårdcentral. Är du i behov av specialist vård blir du hänvisad till en sådan mottagning som erbjuder den.

Med vårdvalet kan du själv välja vilken vårdcentral du vill gå till den kan finnas i ditt landsting eller på någon annan plats. Du kan välja en vårdcentral som drivs av landstinget eller en privat vårdcentral som har ett avtal med din region eller landsting.

I de flesta landsting listas du på din närmaste vårdcentral automatiskt. Om du inte har valt någon annan. Är du inte nöjd med din vårdcentral kan du byta, det kallas vårdval. Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill lista dig på. Du kan även söka vård på en vårdcentral där du inte är listad.

Fast läkarkontakt

En patient kan välja att ha en fast läkarkontakt på sin vårdcentral det innebär att du vid varje besök på vårdcentralen träffar samma doktor det kallas för familjeläkare eller husläkare.

fritt vårdval