Välj Specialist

Om du behöver specialistvård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Vissa specialistmottagningar kan du kontakta direkt för att boka ett besök. Vissa mottagningar kan du enklast boka tid hos om du först har varit hos en vårdcentral som hänvisar dig till specialistvård. Vissa typer av vård kräver alltid att du har en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning.

Så här väljer du

När du söker vård på en specialistvårdsmottagning är det viktigt att du vet att du vänder dig rätt. Om du är osäker på var du kan få bäst hjälp är det alltid bra att kontakta en vårdcentral först. Vissa mottagningar kan du bara få komma till om du har blivit hänvisad av en vårdcentral. Du kan alltid ringa till 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig.

Om du har fått en remiss till någon särskild mottagning behöver du inte göra något, mottagningen skickar en kallelse till dig när de har en tid.

Specialistvården når du enklast via vårdcentralen

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får specialistvård för, så kan du välja att söka samma typ av specialistvård på en annan mottagning. Det kan du göra direkt, utan att vända dig till en vårdcentral först.
Egenremiss eller egen vårdbegäran

När du söker vård på en specialistmottagning utan en remiss från en läkare kan vårdpersonalen vilja att du skriver en egenremiss eller egen vårdbegäran. Den ska innehålla:

dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
information om dina symtom eller din sjukdom
anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Ju noggrannare du är i din beskrivning, desto lättare blir det för vårdpersonalen att bedöma ditt vårdbehov.

Vissa kliniker har färdiga formulär som de vill att du använder för att få den information de behöver, ofta som e-tjänst. Ta alltid reda på detta innan du skriver.

Akademiska sjukhuset har samlad information om formulär för egen vårdbegäran, samt pdf:er för utskrift för de som inte använder e-tjänster.

Du som är folkbokförd någon annanstans än i Uppsala län, betalar samma patientavgift för specialistvård som de boende i Uppsala. Några saker skiljer sig däremot:

Du som bor i övriga landet kan behöva remiss från ditt hemlandsting om de kräver det, även om Uppsala län inte har remisskrav. Du behöver därför ta reda på remisskraven i ditt hemlandsting.

Du måste betala resan till och från vården själv, även om du är berättigad till en så kallad sjukresa i ditt hemlandsting eller region.

Vårdgarantin gäller endast i ditt eget landsting.

Hitta och jämföra specialistvård

För att få mer information om en särskild sjukdom eller behandling kan du söka i det nationella kvalitetsregistret. I kvalitetsregistret samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. Ofta kan du också fråga på vårdcentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa landsting och regioner kan du gå in på väntetider.se (öppnas i nytt fönster), som drivs av Sveriges kommuner och landsting.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och du prioriteras då före mindre brådskande patienter.