Vårdval Rehab

Du som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik, kan själv välja vilken rehabenhet du vill gå till.

Vad ingår i Vårdval Rehab?

Rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab ska erbjuda arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik. De ska uppfylla Västra Götalandsregionens krav på bland annat bemanning, kompetens, tillgänglighet, och lokaler.

På alla rehabenheter finns arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Vissa rehabenheter kommer att erbjuda särskild teamrehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar. I dessa team ingår arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped.

Rehabenheterna ska ta emot personer i alla åldrar som har olika diagnoser och funktionsvariationer, som inte kräver sjukhusvård. Det kan till exempel vara ryggvärk, ledvärk, psykisk ohälsa och neurologiska sjukdomar. Till rehabenheten kan du också vända dig om du har behov av hjälpmedel.

Hur väljer jag rehabenhet?

Du kan välja att gå till någon av de rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab eller till någon rehabenhet som har avtal med Västra Götalandsregionen.

När du behöver rehabilitering gör du ditt vårdval genom att kontakta den rehabenhet du vill gå till, du behöver inte gå via din läkare och du behöver ingen remiss.

I tjänsten Hitta vård kan du se samtliga enheter som har avtal med Västra Götalandsregionen. Skriv ordet Sjukgymnastik i sökrutan.
Andra sökord är: Primärvårdsrehabilitering, Fysioterapi, Arbetsterapi och Rehabilitering.

Via kartfunktionen kan du se vilken rehabenhet som ligger närmast en angiven adress. Kanske vill du besöka en rehabenehet som ligger nära din bostad, din vårdcentral, ditt arbete eller annan valfri adress.
Om rehabenheterna

Rehabenheterna ska erbjuda kontakt via telefon samma dag som du söker och erbjuda tid för bedömning inom 7 dagar. Tidsbokningen sker genom telefon, webb eller besök på mottagningen.
Patientavgiften för ett besök på en rehabenhet är 80 kr och ingår i högkostnadsskyddet.
Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till rehabenheten kan enstaka hembesök erbjudas.

Mina vårdkontakter

Rehabenheterna är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Genom att logga in kommer du själv kunna boka om eller boka av ett besök.

Information om Vårdval Rehab

Där finns även länk till kartfunktionen, en lista över de godkända rehabenheterna med deras kontaktuppgifter samt en informationsfolder om Vårdval Rehab

Rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab ska erbjuda arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik. De ska uppfylla Västra Götalandsregionens krav på bland annat bemanning, kompetens, tillgänglighet, och lokaler.

På alla rehabenheter finns arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Vissa rehabenheter kommer att erbjuda särskild teamrehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar. I dessa team ingår arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped.

Rehabenheterna ska ta emot personer i alla åldrar som har olika diagnoser och funktionsvariationer, som inte kräver sjukhusvård. Det kan till exempel vara ryggvärk, ledvärk, psykisk ohälsa och neurologiska sjukdomar. Till rehabenheten kan du också vända dig om du har behov av hjälpmedel.
Hur väljer jag rehabenhet?

Du kan välja att gå till någon av de rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab eller till någon rehabenhet som har avtal med Västra Götalandsregionen.

När du behöver rehabilitering gör du ditt vårdval genom att kontakta den rehabenhet du vill gå till, du behöver inte gå via din läkare och du behöver ingen remiss.

I tjänsten Hitta vård kan du se samtliga enheter som har avtal med Västra Götalandsregionen. Skriv ordet Sjukgymnastik i sökrutan.
Andra sökord är: Primärvårdsrehabilitering, Fysioterapi, Arbetsterapi och Rehabilitering.

Hitta din närmaste rehabenhet

Via kartfunktionen kan du se vilken rehabenhet som ligger närmast en angiven adress. Kanske vill du besöka en rehabenehet som ligger nära din bostad, din vårdcentral, ditt arbete eller annan valfri adress.
Om rehabenheterna

Rehabenheterna ska erbjuda kontakt via telefon samma dag som du söker och erbjuda tid för bedömning inom 7 dagar. Tidsbokningen sker genom telefon, webb eller besök på mottagningen.
Patientavgiften för ett besök på en rehabenhet är 80 kr och ingår i högkostnadsskyddet.
Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till rehabenheten kan enstaka hembesök erbjudas.
Mina vårdkontakter

Rehabenheterna är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Genom att logga in kommer du själv kunna boka om eller boka av ett besök.
Information om Vårdval Rehab

Där finns även länk till kartfunktionen, en lista över de godkända rehabenheterna med deras kontaktuppgifter samt en informationsfolder om Vårdval Rehab.

Det är bra att vara patient i Sverige då man har stor frihet att själv välja vilken vårdgivare man vill besöka. Patienter som sätter sig in i sitt sjukdomstillstånd och vilka lämpliga undersökningsmetoder och behandlingsalternativ som finns kan efterfråga dessa. Genom att patienter själva kan välja önskad vårdgivare för sitt första besök kan patienten själv öka chansen att rätt vårdgivare med rätt kompetens träffas och därmed bli korrekt bedömd och erbjuden mest lämplig vård.

Att träffa rätt vårdgivare i rätt tid frigör vårdens resurser och besparar samhället stora kostnader och patienter onödigt lidande. För att tillgodose detta har vi ”Fritt vårdval”, ”Remissfrihet” och ”Vårdgaranti”.
Fritt vårdval

Den nya patientlagen som började gälla den 1 januari i år (2015) ger patienten rätt att fritt söka vårdgivare och vård i primärvården och den öppna specialistvården i hela landet, alltså även utanför sitt ”hemlandsting”. Vårdgivare med gott renommé har därmed möjligheter att ta emot patienter från hela Sverige. För att få vård i annat landsting krävs dock att remissreglerna i det landsting där vården skall utföras följs och dessa remissregler kan skilja sig mellan landstingen.

 

rehab